Córka w tym roku przystępuje do komunii. Słyszałam, że otrzymane prezenty urząd skarbowy może uznać za darowizny. Jakie są tego konsekwencje i jak traktowani są rodzice chrzestni – pyta pani Monika
Pieniądze i prezenty rzeczowe otrzymane z okazji komunii, urodzin, osiemnastki, ślubu są przysporzeniem majątkowym. Zatem fiskus może je potraktować jak darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn i wynikającej z tego procedurze. Podarowany laptop lub quad powinno się wycenić i wliczyć do łącznej kwoty otrzymanej darowizny. To, czy darowizna podlega opodatkowaniu, czy tylko zgłoszeniu do urzędu skarbowego, zależy przede wszystkim od jej wartości i od relacji łączących obdarowanego z darczyńcą. Formalnie – do jakiej grupy podatkowej należą.
Najbliższa rodzina (rodzice i dzieci, dziadkowie, rodzeństwo oraz ojczym i macocha, a także pasierbowie) należy do grupy zerowej. Jeśli wartość przekazanych w niej darowizn, a więc także prezentów, nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku (9637 zł), nie trzeba nic robić.
Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona (w ciągu 5 ostatnich lat), trzeba złożyć zeznanie do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 (jest na to pół roku od otrzymania darowizny), nie płacąc żadnego podatku.
Ale uwaga! By nie powstał obowiązek podatkowy, darowizny pieniężne o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku muszą być przekazane na konto lub przesłane przekazem pocztowym.
Ciocia lub wujek bez konieczności płacenia podatku mogą podarować prezent o wartości do 7276 zł. Do drugiej grupy podatkowej, oprócz nich, zalicza się jeszcze m.in. szwagra i szwagierkę, siostrzenice i siostrzeńców, bratanice i bratanków.
Gdy prezenty podarują dalecy krewni i osoby niespokrewnione, kwota wolna od podatku jest jeszcze niższa i wynosi tylko 4902 zł.
Podatek od darowizny dla drugiej i trzeciej grupy podatkowej płaci się od nadwyżki ponad zwolnione kwoty w ciągu miesiąca od otrzymania, wypełniając formularz SD-3.
Jeśli chodzi o rodziców chrzestnych, to opodatkowanie podarowanych przez nichprezentów zależy od stopnia pokrewieństwa.
Gdyby podczas kontroli wyszło na jaw, że otrzymaliśmy darowiznę, a nie dokonaliśmy wymaganych procedur lub nie zapłaciliśmy koniecznej daniny, musimy liczyć się z zapłaceniem 20-proc. podatku od nieujawnionych źródeł. Za zgłoszenie fiskusowi darowizny dla osoby niepełnoletniej odpowiada rodzic lub opiekun prawny. ©?
Podstawa prawna
Art. 4a, art. 9 ustawy od spadków i darowizn z 28 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).