Pytanie zadał lekarz prowadzący indywidualną praktykę i jednocześnie zatrudniony w szpitalu. Miał wątpliwości, czy ma prawo rozliczać się z fiskusem według liniowej stawki 19 proc. Z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT wynika bowiem, że prawa do niej nie mają przedsiębiorcy, którzy w ramach etatu świadczą podobne lub te same usługi byłemu lub obecnemu pracodawcy.
Lekarz zwracał jednak uwagę na różnice w zakresie wykonywanych przez siebie usług – jako przedsiębiorca pomagał pacjentom szpitala w poradni alergologicznej, a jako pracownik tej placówki był zatrudniony na oddziale chorób wewnętrznych. Jedyną podobną czynnością, którą wykonywał w obu sytuacjach, było badanie osłuchowe (stetoskopem). Nie było to jednak związane z leczeniem, a tylko ze wstępnym badaniem pacjenta. Lekarz podkreślał też, że w obu sytuacjach nie pokrywają się ani procedury lecznicze, ani czynności lecznicze.
Dyrektor katowickiej izby uznał jednak, że lekarz utracił prawo do rozliczania się według stawki liniowej. Zarówno bowiem w poradni chorób wewnętrznych, jak i alergologicznej zajmuje się badaniem stanu pacjentów i leczeniem schorzeń układu oddechowego. Wystarczy więc, że zarówno jako przedsiębiorca, jak i pracownik zajmuje się samą oceną zdrowia, aby doszło do utraty prawa do rozliczania podatku liniowego – stwierdził dyrektor.
Przypomniał, że w świetle art. 9a ust. 3 ustawy o PIT wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi (czynności), obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania według stawki liniowej.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 14 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1561/14/ZK.