Przychód z przeniesienia prawa do użytkowania ogródka działkowego rozlicza się tak, jak wszystkie inne ze sprzedaży praw majątkowych niezwiązanych z nieruchomościami – uznał dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o podatnika, który otrzymał od Polskiego Związku Działkowców prawo użytkowania działki. Dwa lata później postanowił je sprzedać wraz z nakładami, które poniósł na rozbudowę altanki. Zamierzał rozliczyć przychód tak, jak każdy inny ze sprzedaży nieruchomości, czyli wykazać go na formularzu PIT-39 i zapłacić 19 proc. podatku od dochodu.
Zakwestionował to dyrektor izby. Wyjaśnił, że mężczyzna nie sprzedał nieruchomości, a jedynie prawo do użytkowania nie swojego gruntu (właścicielem jest Polski Związek Działkowców). Znajdująca się na nim infrastruktura (np. budynki) jest częścią składową działki i dzieli jej los, zgodnie z zasadą superficies solo cedit (to, co jest na powierzchni, przypada gruntowi). Mężczyzna osiągnął więc przychód ze sprzedaży praw majątkowych, a zatem powinien go rozliczyć według skali podatkowej (18 i 32 proc.) i wykazać wraz z innymi przychodami w zeznaniu rocznym PIT-36 – stwierdził dyrektor.
Podobne stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 września 2014 r. (nr ITPB2/415-591/14/MU).
Obie interpretacje zostały wydane na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1419 ze zm.). Obecnie obowiązuje ustawa z 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 40). Zasady rozliczeń podatkowych w tej kwestii jednak się nie zmieniły.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 9 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-19/15/MK