Osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo mieszkaniowe, płacą podatek dochodowy od rekompensaty za wywłaszczenie gruntu, na którym stoi blok, pod budowę obwodnicy miasta – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała spółdzielnia, która zgodnie z decyzją wojewody otrzymała w październiku 2014 r. odszkodowanie w zamian za wywłaszczenie z działek, przez które miała biec obwodnica miasta. Przejęte grunty były zabudowane budynkami mieszkalnymi. Niektórym mieszkańcom przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie bądź własnościowe), a niektórym – prawo odrębnej własności. Ci ostatni otrzymali odszkodowania bezpośrednio od zarządu dróg wojewódzkich. Natomiast mieszkańcy, którym przysługiwało prawo spółdzielcze, otrzymali odszkodowanie za pośrednictwem spółdzielni. Zostało ono przeznaczone na poczet należnego od nich czynszu.
Spółdzielnia chciała się upewnić, czy mieszkańcy zapłacą PIT z tego tytułu. Uważała, że otrzymali oni opodatkowany przychód z innych źródeł i spółdzielnia powinna do końca lutego wystawić im i przesłać PIT-8C.
Dyrektor katowickiej izby to potwierdził. Wyjaśnił, że spółdzielnia, przekazując odszkodowania na poczet należnego od mieszkańców czynszu, w praktyce zwolniła ich z ciążącego na nich zobowiązania. To zaś oznacza, że otrzymali oni opodatkowany przychód z innych źródeł, a spółdzielnia musi wystawić i przesłać PIT-8C.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2015 r., nr IBPBII/1/415-1013/14/MK.
Właściciele mają lepiej
W korzystniejszej sytuacji od osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, są właściciele nieruchomości. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT wolne od daniny są odszkodowania wypłacane m.in. stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Takie zwolnienie przysługuje jednak tylko właścicielom nieruchomości. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 września 2013 r. (nr IPTPB1/415-378/13-4/AG).