Ta, która wygra, otrzyma ponad 9 mln zł.
Oferty złożyły: konsorcjum spółek Unique One Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Nuorder Sp. z o.o. oraz konsorcjum spółek FM PRO Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Playprint Polska Sp. z o.o., Grymark Sp. z o.o.