Lekarze i dentyści, którzy leczą nieodpłatnie najbliższych członków rodziny lub samych siebie, nie mają obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych.
Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Jarosława Nenemana na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza. Prezes NRL wystosował je w związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. przepisów o kasach fiskalnych. Zwrócił w nim uwagę na to, że część lekarzy wystawia nieodpłatnie recepty na rzecz najbliższych członków rodziny (recepta pro familiae) i na swój własny użytek (recepta pro auctore). Domagał się wyjaśnienia, czy w takich sytuacjach lekarz musi wystawiać paragony.
Wiceminister finansów odpowiedział, że art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie ma zastosowania do czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku. A takimi usługami są usługi medyczne zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
W rezultacie porady dla członków najbliższej rodziny i na własny użytek nie są objęte zakresem art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży. Tym samym nie są objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.