Łukasz Szatkowski, menedżer działu podatków w Inventage Sp. z o.o.
Część podatników może jednak być dodatkowo niemile zaskoczona tym, że stawki podatkowe uchwalone przez samorządy lokalne na terenie obejmującym ich nieruchomości wzrosną znacząco bardziej, niż wynika to z obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731).