Na tegoroczne rozliczenia i prawo do podatkowych uproszczeń wpływają uzyskane w 2022 r. przychody. Wynikające z przeliczenia limity podajemy w tabeli poniżej. Są one przeliczone po kursie z 3 października 2022 r. (4,8272 zł za euro).

Uproszczenia w VAT

Warto pamiętać, że na dotychczasowym poziomie, tj. 1,2 mln euro, pozostał limit dla małego podatnika w VAT, mimo zapowiadanej zmiany w tym zakresie. Nadal jednak nie została uchwalona nowelizacja, która ma podwyższyć go do 2 mln euro (tzw. SLIM VAT 3, nr z rządowego wykazu – UD411).
To oznacza, że próg przychodów decydujący o statusie małego podatnika w VAT, który umożliwia m.in. kwartalne rozliczenie, wynosi dla bieżącego roku 5 793 000 zł. Dla przedsiębiorstw maklerskich, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów limit jest inny – wynosi 45 tys. euro, czyli dla 2023 r. – 217 tys. zł.
Z kolei spółki, które wybrały estoński CIT, mogą korzystać z kwartalnego rozliczenia VAT, jeżeli wartość ich sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w 2022 r. równowartości 4 mln euro tj. 19 309 000 zł.

Księgi, PIT i CIT

Przy innym progu powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (dla osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku). Tu obowiązuje limit 2 mln euro, dlatego dla 2023 r. wynosi on 9 654 400 zł.
Podobnie jest z przychodami wyznaczającymi status małego podatnika w PIT i CIT. Tu jednak przeliczoną kwotę zaokrągla się do 1 tys. zł (9 654 000 zł).
Przypomnijmy, że status małego podatnika w PIT i CIT umożliwia korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. W 2023 r. jest to 241 tys. zł.
Status małego podatnika CIT decyduje też o możliwości stosowania 9-proc. stawki tego podatku. Jest to jednak tylko jeden z warunków. Oprócz tego trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące. Ich limit wynosi 2 mln euro netto (czyli bez VAT), z tym że jest on przeliczany po dzisiejszym kursie, tj. z 2 stycznia br.

Dla celów ryczałtu

Limit 2 mln euro dotyczy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2023 r. ten sposób rozliczeń mogą stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2022 r. uzyskali przychody nieprzekraczające 9 654 400 zł. W spółkach cywilnych i jawnych brane są pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie.
Przypomnijmy, że co do zasady o wyborze tego sposobu opodatkowania można zdecydować do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód. Jeżeli więc pierwszy przychód podatnik osiągnie w styczniu, to na wybór ryczałtu lub liniowego PIT ma czas do 20 lutego.
Limit dla ryczałtowców, którzy chcą korzystać z kwartalnego rozliczenia, wynosi 200 tys. euro. To oznacza, że w 2023 r. raz na kwartał mogą rozliczać się z fiskusem podatnicy, których przychody w 2022 r. nie były wyższe niż 965 440 zł.©℗

TABELA

Rodzaj limitu 2023 r.
Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (limit 2 mln euro) 9 654 400
Status małego podatnika w PIT i w CIT (limit 2 mln euro) 9 654 000
Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (limit 50 tys. euro) 241 000
Status małego podatnika w VAT (limit 1,2 mln euro) 5 793 000
Status małego podatnika w VAT dla niektórych przedsiębiorstw, np. maklerskich (limit 45 tys. euro) 217 000
Kwartalne rozliczenie VAT dla spółek stosujących estoński CIT (limit 4 mln zł) 19 309 000
Przychody ryczałtowców (limit 2 mln euro) 9 654 400
Przychody ryczałtowców opodatkowanych kwartalnie (limit 200 tys. euro) 965 440