Ściągawka dla księgowych: obowiązki na koniec marca dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).