Do 8 maja biura rachunkowe, które na skutek błędnych interpretacji fiskusa zaczęły rozliczać podatek, muszą poinformować urząd skarbowy, że od 1 maja nie będą płacić podatku – poinformowało MF
Opublikowany wczoraj komunikat resortu jest następstwem interpretacji ogólnej ministra finansów z 9 kwietnia 2015 r. (nr PT3.8101.2.2015.AEW.16) w sprawie biur rachunkowych. Minister wyjaśnił w niej, że podmioty świadczące wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych nie są objęte tymi samymi rygorami, co doradcy podatkowi. Mogą one zatem korzystać ze zwolnienia w VAT, jeśli ich roczne obroty nie przekraczają 150 tys. zł. Tak samo mogą nie stosować kas fiskalnych, jeśli wartość ich usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w skali roku 20 tys. zł.
Reklama

Reklama
Interpretacja ogólna rozwiała wątpliwości powstałe z powodu niekorzystnych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe.
W dodatkowym komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, że osoby, które zrezygnowały ze zwolnienia podmiotowego na skutek deregulacji, mogą do niego wrócić od 1 maja 2015 r. Nie muszą czekać do upływu roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowały z tego zwolnienia. Trzeba jednak do 8 maja zawiadomić o powrocie do preferencji właściwego naczelnika urzędu skarbowego – poinformowało MF.
Przyznając prawo do powrotu do zwolnienia, resort finansów powołał się na zasadę zaufania do państwa.
Komunikat nie wyjaśnia jednak, co zrobić z zakupioną już kasą fiskalną.
Zamieszanie z rozliczaniem VAT i kasami fiskalnymi przez firmy świadczące usługi rachunkowo księgowe powstało po wejściu w życie 10 sierpnia 2014 r. ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768). Organy podatkowe uznały, że od tej pory prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji, a także wypełnianie deklaracji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie to czynności doradztwa podatkowego. W związku z tym odmawiano biurom rachunkowym prawa do zwolnienia z VAT (do 150 tys. zł) i z kas fiskalnych (do 20 tys. zł).
Ten tok rozumowania organów podatkowych podważyła dopiero interpretacja ogólna ministra finansów. Nie ma on wątpliwości, że ustawa o VAT rozróżnia usługi doradcze od księgowych, czego przykładem jest art. 28l pkt 3.
Po ukazaniu się tej interpretacji eksperci wyrazili przekonanie, że pomoże ona tym biurom rachunkowym, które dopiero wystąpiły o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. – Jednak ta ich część, która otrzymała odpowiedzi negatywne, nakazujące im rozliczać VAT i kupować kasy fiskalne, może tylko żałować, że fiskus wydał interpretację ogólną tak późno – powiedziała DGP Dorota Prokop, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego EY.
Możliwość powrotu do zwolnienia z VAT ma najwyraźniej złagodzić skutki błędnych interpretacji indywidualnych.