Podatnik musi przedstawić wyciągi z konta bankowego także na wezwanie pracownika urzędu skarbowego. Nie jest wymagany wniosek samego naczelnika – wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sąd wyjaśnił, że tylko naczelnik jest upoważniony do wystąpienia do banku o ujawnienie tajemnicy bankowej, natomiast nie jest to konieczne, gdy wezwanie jest kierowane do samego podatnika.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy handlującego telefonami komórkowymi. Mężczyzna prowadził sklep stacjonarny, a oprócz tego sprzedawał telefony za pośrednictwem kilku portali internetowych. Przelewy ze sprzedaży internetowej przychodziły na jego prywatne konta. Gdy dowiedział się o tym urząd skarbowy, wezwał podatnika do udostępnienia informacji o obrotach na posiadanych rachunkach bankowych.
Mężczyzna trzykrotnie nie odpowiedział na te wezwania. Wówczas zainterweniował naczelnik urzędu – wystąpił do banków z żądaniem przekazania informacji oobrotach na rachunkach, a po ich otrzymaniu określił podatnikowi wysokość zobowiązania w VAT.
Mężczyzna uważał, że fiskus dopuścił się nadużycia. Twierdził, że naczelnik urzędu nie miał prawa wystąpić do banków, zanim nie wyczerpał wszystkich środków umożliwiających mu uzyskanie informacji od samego podatnika. Mężczyzna tłumaczył, że nie odpowiadał na wezwania, bo były do niego kierowane przez pracowników urzędu, a nie przez samego naczelnika, który powinien był zwrócić się w tej sprawie osobiście.
Tego samego zdania był WSA we Wrocławiu. Orzekł, że to naczelnik powinien był zwrócić się do podatnika z żądaniem udostępnienia wyciągów z kont bankowych. Skoro tego nie zrobił, to nie miał prawa występować od razu do banku o ujawnienie tajemnicy bankowej.
NSA się z tym nie zgodził. Orzekł, że organy podatkowe postąpiły słusznie, a ich decyzja nie budzi zastrzeżeń.
Sędzia Maria Dożynkiewicz wyjaśniła, że z przepisów ordynacji podatkowej (art. 182–184) nie sposób wyczytać, żeby osobą zobowiązaną do występowania do podatnika z żądaniem o udostępnienie informacji był jedynie naczelnik urzędu skarbowego. Jest on jedyną osobą upoważnioną do wystąpienia do banku, ale w żadnym wypadku nie do podatnika – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 10 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 41/14, I FSK 311/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia