Jeśli spadkodawca miał zaległości podatkowe, to dziedziczącemu grozi utrata całego majątku. Nie odliczy nawet kosztów pogrzebu – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który odziedziczył spadek po ojcu. Przyjął go z dobrodziejstwem inwentarza, co oznaczało, że będzie ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku, czyli wynikającej z inwentarza.
Okazało się, że ojciec nie zaewidencjonował licznych faktur VAT i nie zapłacił od nich należnego podatku. Zobowiązanie do jego zapłaty przeszło wraz ze spadkiem na syna.