Pieniądze przekazane rodzicom chorego dziecka przez organizację pożytku publicznego nie podlegają daninie od spadków i darowizn i mogą być wolne od PIT. Potwierdzają to ostatnie interpretacje izb skarbowych
Wynika z nich, że nie każde nieodpłatne przysporzenie, w tym pomoc świadczona przez różnego rodzaju instytucje pożytku publicznego na rzecz osoby fizycznej, może być traktowane jak darowizna. Nie ma także podatku dochodowego, jeśli organizacja ma zapisane w statucie świadczenie pomocy społecznej.
Reklama
Przykładem takiej korzystnej wykładni jest interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Pytanie zadała matka dziecka przedwcześnie urodzonego, z dużymi problemami zdrowotnymi. Kobieta korzysta z pomocy fundacji opiekującej się wcześniakami.

Reklama
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a w statucie ma zapisane m.in. świadczenie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118). Ma własny rachunek bankowy, na którym rozlicza środki uzyskane od darczyńców oraz pochodzące z 1 proc. PIT. Oprócz tego fundacja ma dodatkowe konto, na którym gromadzi dary uzyskane dzięki zbiórkom publicznym. Prowadzi także subkonta dla poszczególnych dzieci objętych jej pomocą. Są na nich gromadzone środki otrzymane bezpośrednio od darczyńców albo przeksięgowane z głównego rachunku bankowego fundacji. Pomoc trafia do rodziców dopiero po przedstawieniu przez nich faktur bądź rachunków dokumentujących leczenie i rehabilitację dziecka.
Kobieta obawiała się, że od przekazanych jej pieniędzy będzie musiała zapłacić podatek. Uważała jednak, że skoro nie otrzymuje pomocy na podstawie umowy darowizny, to w grę nie może wchodzić podatek od spadków i darowizn, a co najwyżej podatek dochodowy. Powołała się jednak na art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, który zwalnia z daniny świadczenia z pomocy społecznej. Ostatecznie więc uznała, że nie powinna płacić żadnej daniny.
Na poparcie tego przywołała interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-315/14/IB).
Dyrektor katowickiej izby uznał, że jej stanowisko jest prawidłowe. Potwierdził, że pieniądze przekazane jej przez fundację nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Będą też objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.
Podobnie uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z 27 listopada 2014 r. i 6 października 2014 r. (odpowiednio nr IPPB4/415-658/14-2/JK i nr IPPB2/436-446/14-4/AF) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 3 września 2014 r. (nr ILPB2/415-671/14-2/WS).
W innej interpretacji z 19 września 2014 r. (nr ILPB2/415-668/14-4/WS) dyrektor poznańskiej izby odmówił jednak zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79. Powodem było to, że w momencie przekazywania środków fundacja nie zarejestrowała jeszcze w Krajowym Rejestrze Sądowym rozszerzenia swojego statutu o świadczenie pomocy społecznej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lutego 2015 r., nr IBPBII/1/436-353/14/MCZ
Nie ma PiT, jeśli organizacja ma w statucie świadczenie pomocy społecznej