Nie można w ewidencji przebiegu pojazdów umieścić pod jedną pozycją danych o kilku przejazdach. To pozbawia prawa do odliczenia 100 proc. VAT od auta – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Wyrok dotyczy spółki, która chciała odliczać w całości VAT od ceny aut służbowych i wydatków eksploatacyjnych, a także od paliwa. Przewidywała, że codziennie jej samochody będą wykorzystywane co najmniej w kilku wyjazdach służbowych na terenie tej samej miejscowości (np. do sklepu, urzędów, na pocztę). Uważała, że w takiej sytuacji wystarczy wprowadzić do ewidencji przebiegu jeden wpis zawierający opis trasy oznaczony np. jako „miejscowość A – miejscowość A”, łączny cel wyjazdu oraz pozostałe dane określone w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT.
Dyrektor izby skarbowej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Podkreślił, że zapis dotyczący opisu trasy i celu wyjazdu powinien być na tyle dokładny, by zapewnić rzetelność prowadzonej ewidencji.
Podatnik przegrał także w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie. Zdaniem sądu nie jest możliwe ujęcie w ewidencji kilku przejazdów pod jednym wpisem opisanym jako „miejscowość A – miejscowość A”.
Rzeszowski sąd podkreślił, że spór nie dotyczy ustalenia znaczenia pojęć „każde wykorzystanie” i „trasy”, użytych w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy, a właściwego sposobu udokumentowania przejazdów w ewidencji przebiegu. Zapis „miejscowość A – miejscowość A” uniemożliwia zweryfikowanie, czy samochód był faktycznie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Jedynie opisanie trasy za pomocą dokładnych adresów pozwoli na porównanie trasy z liczbą przejechanych kilometrów – orzekł.
Natomiast kwestia, jak podatnik wprowadzi przejechane trasy do ewidencji, tzn. czy będzie to jeden, ale uszczegółowiony co do opisu trasy wpis, czy każda trasa będzie umieszczona w osobnej pozycji, zależy od podatnika. Podatnik jest bowiem zobowiązany do prowadzenia ewidencji w taki sposób, aby możliwe było jej zweryfikowanie przez organ podatkowy – podkreślił sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 3 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 1073/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia