Od lipca zostanie rozszerzona lista towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Podatek na sprzęt przeciwpożarowy wzrośnie od 2016 r., a nowy prewspółczynnik nie obejmie firmowych aut.
Takie zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o VAT przyjęła w ubiegłym tygodniu Komisja Finansów Publicznych.
Tak jak planowano, mechanizm odwróconego obciążenia obejmie m.in. laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier. Stanie się to jednak dopiero od lipca, a nie od kwietnia br.
Tego samego dnia powiększy się też katalog towarów, do których będzie miała zastosowanie zasada solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie VAT. Ma to dotyczyć m.in. złota (o próbie mniejszej niż 0,325), srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu.
Bez prewspółczynnika
Od 1 stycznia 2016 r. ma zacząć obowiązywać nowe ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego (zwane prewspółczynnikiem). Sejmowa komisja zdecydowała jednak, że przepis należy doprecyzować – po to, aby nie było wątpliwości, że prewspółczynnik nie będzie miał zastosowania do samochodów kupionych przez przedsiębiorców, lecz wykorzystywanych do celów mieszanych (również prywatnych). A więc takich, przy których zakupie można odliczyć tylko 50 proc. VAT.
O tych wątpliwościach kilkakrotnie pisał DGP. Prewspółczynnik ma dotyczyć tylko wąskiej grupy podatników (np. organów władzy publicznej).
VAT na p.poż.
Komisja Finansów Publicznych zarekomenduje też Sejmowi podwyższenie stawki VAT na sprzęt przeciwpożarowy – z 8 proc. do 23 proc. Polska musi przyjąć takie rozwiązanie, bo obecna stawka obniżona narusza unijne regulacje. Orzekł tak Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 18 grudnia 2014 r. z (sprawa C 639/13). Podwyżka ma nastąpić od 2016 r. To – jak uzasadniała przewodnicząca komisji – pozwoli uwzględnić w budżecie państwa odpowiednie środki na zakupy inwestycyjne.
Na wszystkie zmiany zaproponowane przez Komisję FP zgodziła się strona rządowa, którą reprezentował wiceminister finansów Jarosław Neneman. Teraz będzie się musiał ustosunkować cały Sejm.
Nieujawnione uchwalone
Natomiast w Senacie przyjęta została w piątek ustawa wprowadzająca do ustawy o PIT nowe przepisy dotyczące opodatkowania nieujawnionych dochodów. Senatorowie przyjęli ją bez poprawek. Sankcyjna stawka PIT od zatajonych dochodów będzie wynosić tyle co dziś – 75 proc.
Etap legislacyjny
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych (druk nr 3077) – przed drugim czytaniem w Sejmie. Ustawa z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, czeka na podpis prezydenta.