Przypomnijmy, że PIT-2 i PIT-2A to oświadczenia (wnioski), które podatnik składa płatnikowi (pracodawcy), by ten, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na PIT, potrącał 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W tym samym celu składa się PIT-3, z tym że do organu rentowego, np. w związku z wypłacaną emeryturą lub rentą.
Uwagi do planowanych zmian w tych drukach można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.