Zmiany mają związek z nowelizacją z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.) zwaną potocznie Polskim Ładem oraz z jego korektą, czyli nowelizacją z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1265).
Uwagi można przesyłać: