Ministerstwo Finansów chce, by urzędy skarbowe same decydowały o sposobie przybliżonego ustalania podstawy opodatkowania. Bo urzędnik to nie specjalista – tłumaczy resort
Zmiana jest zapisana w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która czeka na przyjęcie przez rząd. Ministerstwo Finansów chce dać organom podatkowym szerszą niż obecnie możliwość sięgania po własne metody szacowania podstawy opodatkowania, inne niż wymienione w art. 23 par. 3 ordynacji.
Sześć metod