Gruntowna analiza planowanego przedsięwzięcia, m.in. pod kątem ekonomicznym, technicznym, lokalizacyjnym, jest kosztem koniecznym, od którego zależy przyszła decyzja biznesowa – orzekł NSA w dwóch wyrokach.
Chodziło o spółkę zajmującą się kopalnictwem rud miedzi i produkcją metali. W celu zdywersyfikowania przychodów i ograniczenia ryzyka podjęła współpracę z innym podmiotem. Jej efektem miała być inwestycja w ramach nowo utworzonej spółki celowej.
Spółka chciała zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na opracowanie studium wykonalności, usługi doradcze dotyczące analizy i oceny ryzyka związanego z realizacją poszczególnych wariantów inwestycji oraz na usługi prawne i doradcze mające na celu utworzenie spółki celowej. Była zdania, że są to koszty pośrednie, które można odliczać w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych.