Z pytaniem wystąpił informatyk tworzący oprogramowanie dla jednego z dużych klientów w branży IT. Chcąc pozyskać nowych klientów, zamierzał rozpocząć studia podyplomowe o nazwie „Akademia menedżera sprzedaży”. Miał zgłębiać tajniki sprzedaży, skutecznej komunikacji, analizy rynku, kształtowania relacji z klientami itd.
Podatnik chciał zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na czesne, podręczniki i dojazd na studia. Twierdził, że zdobyta na studiach wiedza ułatwi mu pozyskanie nowych klientów, a w rezultacie pozwoli zwiększyć przychody i uniezależnić się od jednego ich źródła.