Jeżeli umiejętności zdobyte na studiach podyplomowych mogą wpłynąć na wysokość przychodów z działalności gospodarczych, to można zaliczyć wydatki z tym związane do kosztów podatkowych – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Z pytaniem wystąpił informatyk tworzący oprogramowanie dla jednego z dużych klientów w branży IT. Chcąc pozyskać nowych klientów, zamierzał rozpocząć studia podyplomowe o nazwie „Akademia menedżera sprzedaży”. Miał zgłębiać tajniki sprzedaży, skutecznej komunikacji, analizy rynku, kształtowania relacji z klientami itd.
Podatnik chciał zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na czesne, podręczniki i dojazd na studia. Twierdził, że zdobyta na studiach wiedza ułatwi mu pozyskanie nowych klientów, a w rezultacie pozwoli zwiększyć przychody i uniezależnić się od jednego ich źródła.
Zgodził się z nim dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Zastrzegł jednak, że odliczenie czesnego oraz kosztów podręczników i dojazdów będzie możliwe, jeżeli wiedza zdobyta na studiach wpłynie na wysokość przychodów lub na zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła. Na przykład pomoce dydaktyczne muszą być związane z przedmiotem studiów, realizacją podstaw programowych cyklu kształcenia oraz okresem nauki – wyjaśnił organ.
Podkreślił, że jeśli podatnik nie wykaże związku wydatków z przychodami lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość ich poniesienia dla zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, to nie ma prawa ich odliczyć. Będzie to weryfikowane w ewentualnym postępowaniu podatkowym – zastrzegł dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 18 maja 2015 r. nr IBPBI/1/511-228/15/ŚS.