Agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia na podstawie umowy-zlecenia, a nie stosunku pracy, może potrącać 20-proc. koszty uzyskania przychodu – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Pytanie zadała agencja współpracująca z firmami transportowymi. Dostarczała im wykwalifikowanych kierowców. Planowała zawierać z nimi umowy cywilnoprawne. Odpowiedzialność za ewentualne błędy lub zaniechania miała ponosić ona, ale zastrzegła sobie możliwość żądania od nich odszkodowania. Kierowcy mieli otrzymywać wynagrodzenie składające się ze stawki podstawowej oraz diet za podróż służbową, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy w tej sprawie z 29 stycznia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Reklama
Agencja spytała dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy tak skonstruowane umowy pozwalają jej potrącać od wynagrodzenia 20-proc. koszty uzyskania przychodu.
Dyrektor to potwierdził. Zastrzegł jednak, że podczas ewentualnej kontroli podatkowej organy będą mogły zbadać, czy faktycznie były to umowy-zlecenia. Jeśli okazałoby się, że są to umowy o pracę, to agencja nie mogłaby potrącać 20-proc. kosztów, tylko zryczałtowane, określone w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT.
Dyrektor przypomniał także, że kierowcy prowadzący własną działalność gospodarczą mogą, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, złożyć oświadczenie o tym, że rozliczą wynagrodzenie w ramach firmy. W takiej sytuacji agencja w ogóle nie musiałaby potrącać zaliczek na PIT.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-815/14/BD.