Z tego odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takiej możliwości nie mają natomiast ci, którzy wybrali podatek liniowy (19-procentowy) albo kartę podatkową.
Odliczyć można datki przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krew i osocze przekazywane przez honorowych krwiodawców, ale tylko do wysokości 6 proc. dochodu (opodatkowanego na zasadach ogólnych) lub przychodu (u ryczałtowców). Limit ten dotyczy wszystkich darowizn łącznie.