Są dwa rodzaje preferencji dla darczyńców. Pierwsza to możliwość odliczenia wydatków od dochodu, druga pozwala przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

Z tego odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowani według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takiej możliwości nie mają natomiast ci, którzy wybrali podatek liniowy (19-procentowy) albo kartę podatkową.
Odliczyć można datki przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krew i osocze przekazywane przez honorowych krwiodawców, ale tylko do wysokości 6 proc. dochodu (opodatkowanego na zasadach ogólnych) lub przychodu (u ryczałtowców). Limit ten dotyczy wszystkich darowizn łącznie.
Oprócz tego można odjąć darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Przy czym te mogą być odliczane w pełnej kwocie, nawet do wysokości 100 proc. dochodu.
Odliczenia od dochodu należy wykazać w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego(PIT-36 lub PIT-37, a u ryczałtowców w PIT-28). Trzeba w nim podać informację o kwocie darowizny oraz dane identyfikacyjne i adres obdarowanego.
Dowody związane z przekazaniem darowizny trzeba przechowywać przez 5 lat. W odniesieniu do tegorocznego rozliczenia, czyli za 2014 r., termin ten upływa 31 grudnia 2020 r. Jeśli darowizna była rzeczowa, z dokumentu muszą wynikać dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Przy darowiznach pieniężnych wystarczający jest dowód wpłaty.
Odrębne regulacje dotyczą honorowych krwiodawców. Muszą oni obliczyć wartość przekazanej darowizny (krwi lub osocza) na podstawie przelicznika, który w 2014 r. wynosi 130 zł dla jednego litra krwi lub osocza. Jako obdarowanego wskazują oni stację krwiodawstwa, a dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny jest wystawione przez nią zaświadczenie.
Od podatku
Po obliczeniu podatku można przekazać jego 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mogą to zrobić także te osoby, które już wcześniej odliczyły inną darowiznę od dochodu. Takiej możliwości nie mają wyłącznie ci, którzy są opodatkowani na podstawie karty podatkowej oraz osoby duchowne.
Wykaz organizacji, którym można przekazać podatek, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). Wystarczy w zeznaniu podać numer wpisu wybranej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i kwotę podatku, którą chcemy na jej rzecz przekazać (maksymalnie 1 proc., może być mniej). Potem wystarczy już tylko zapłacić należny podatek do właściwego urzędu skarbowego, a ten przekaże daninę w imieniu podatnika.