Nowe świadczenia dla rodziców oraz opiekunów prawnych będą zwolnione z PIT i nie będą wpływały na ulgę na dzieci – zapewniło DGP Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Świadczenia rodzicielskie w wysokości 1000 zł mają co miesiąc, co najmniej przez rok, dostawać bezrobotni, studenci i wykonujący prace na podstawie umów o dzieło. Przewiduje to projekt (styczniowy) nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Celem ma być wsparcie finansowe m.in. osób, które urodziły dziecko, a nie przysługuje im zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie (a także będącym w podobnej sytuacji opiekunom, rodzinom zastępczym oraz osobom, które przysposobiły dziecko). Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem jedynie osobom, które pracują i są ubezpieczone z tytułu choroby i macierzyństwa, w tym pracującym na umowach-zleceniach i samozatrudnionym.
Z projektu nie wynika wprost, czy nowe świadczenia będą zwolnione z podatku i czy ich otrzymywanie będzie wpływać na prawo do ulgi na dzieci. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewniło jednak w odpowiedzi na pytanie DGP , że świadczenia rodzicielskie będą co do zasady zwolnione z PIT. – Otrzymywanie świadczenia nie będzie miało też wpływu na możliwość skorzystania przez osoby wychowujące dzieci z ulgi zmniejszającej wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych – dodał resort.
W praktyce oznacza to, że np. osoba zatrudniona na umowę o dzieło (nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym) będzie otrzymywała po urodzeniu dziecka 1000 zł świadczenia rodzicielskiego, a ponadto skorzysta z ulgi na dziecko (jeśli to pierwsze dziecko, to będzie mogła odliczyć maksymalnie 1112,04 zł).
Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Jeśli jednak jeden z rodziców będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego, to drugi nie skorzysta z nowego świadczenia rodzicielskiego.
Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt z 7 stycznia 2015 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest na etapie konsultacji społecznych