Sędziowie postanowili odroczyć rozprawę. Nie jest jeszcze znana jej nowa data.
Pytanie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zwrócił on uwagę na brak przepisu przejściowego, co pozbawiło podatników od 1 stycznia 2000 r. możliwości amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 1999 r.