Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wczoraj, czy niezgodne z konstytucją są przepisy, które od 1 stycznia 2000 r. pozbawiły podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania nieruchomości wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 1999 r. (sygn. akt P 10/11).

Sędziowie postanowili odroczyć rozprawę. Nie jest jeszcze znana jej nowa data.
Pytanie zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Zwrócił on uwagę na brak przepisu przejściowego, co pozbawiło podatników od 1 stycznia 2000 r. możliwości amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 1999 r.
Zarówno Sejm, jak i prokurator generalny stwierdzili w swoich stanowiskach, że było to niezgodne z konstytucją.