Polak, który przebywa w Anglii i tam prowadzi firmę, nie skorzysta w naszym kraju ze zwolnienia dla podatników o niskich obrotach – wynika z wyroku WSA w Kielcach.
Podatnik ten między 2008 r. a 2009 r. sprzedał w Polsce przez internet ponad 600 sztuk nowych kosmetyków. W transakcjach używał internetowego nicka żony, a wpłaty trafiały na ich wspólne konto bankowe w Polsce.
Urząd skarbowy wszczął wobec niego w 2010 r. postępowanie wymiarowe. Uznał, że mężczyzna ma w Polsce status podatnika VAT i tu powinien rozliczyć podatek. Ten jednak wyjaśniał, że zapłacił już daninę w Anglii i nie powinien mieć obowiązków wobec polskiego fiskusa.
Powoływał się na przepisy o sprzedaży wysyłkowej. Z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wynika, że w jego sytuacji podatek nie powinien być rozliczany w Polsce. Dodał, że gdyby nawet musiał rozliczać daninę w naszym kraju, to powinien mieć prawo do zwolnienia dla małych podatników, wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Izba skarbowa podtrzymała jednak decyzję urzędu. Uznała, że przepisy o sprzedaży wysyłkowej mogłyby mieć zastosowanie tylko wtedy, gdyby podatnik znał ostatecznego odbiorcę. W tej sprawie jednak tak nie było. Towar był najpierw przekazywany do Polski, do żony, a dopiero tu wysyłany do ostatecznego nabywcy. W tej sytuacji zdaniem izby miejscem opodatkowania będzie Polska jako miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (zgodnie z art. 22 ust. 1).
Izba uznała także, że mężczyzna nie może korzystać ze zwolnienia dla firm o niskich obrotach, bo dotyczy ono tylko podatników mających siedzibę w Polsce. Wynika to z art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach mężczyzna twierdził, że do Anglii wyemigrował czasowo, a przyszłość wiąże z Polską. Powinien mieć więc prawo do zwolnienia podatkowego.
WSA oddalił jednak skargę. Wyjaśnił, że miejsca zamieszkania w danym kraju nie ustala się na podstawie oświadczenia podatnika, tylko badając całokształt jego aktywności życiowej. Liczy się to, gdzie realizuje on wszystkie swoje interesy i z którym państwem jest bardziej związany – wyjaśnił WSA. Skoro mieszka w Anglii, tam zarejestrował firmę i tamtejsza administracja podatkowa potwierdziła jego rezydencję polskim organom, to podatnikowi nie przysługuje zwolnienie wynikające z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 23 października 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 467/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia