To główne wątpliwości dotyczące zgodności z konstytucją Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105).
Kwestionowany jest bowiem nie tylko tryb jej uchwalania, lecz także rozwiązania merytoryczne.