Co istotne, są one w większości korzystne dla podatników, ponieważ zredukowano niektóre obowiązki, a także wydłużono terminy na sporządzenie i przedłożenie dokumentacji oraz złożenie formularza TPR. I tak od 1 stycznia 2022 r. dokonanie korekty cen transferowych in minus będzie możliwe na podstawie otrzymanego od podmiotu powiązanego dowodu księgowego, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów (np. oświadczenia kontrahenta powiązanego). Rozszerzono również listę wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ponadto nie będzie konieczne sporządzanie analizy porównawczej lub analizy zgodności m.in. dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące przedsiębiorcami małymi i mikro. Ułatwieniem będzie też likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go do formularza TPR. Nie ma jednak róży bez kolców – otóż od przyszłego roku odpowiedzialnością karnoskarbową zostanie objęty szerszy niż dotychczas zakres czynności, za naruszenie których odpowiadają podatnicy.

Przedstawiając wszystkie zmiany, staraliśmy się przy tym pokazać ich praktyczne konsekwencje, ilustrując je konkretnymi przykładami.

Marcin Mroziuk

W cyklu o Polskim Ładzie ukazały się poradniki:

„Rewolucja w PIT i składce zdrowotnej” (DGP nr 224/2021)

„CIT. Dodatkowe obciążenia i nowe możliwości dla podatników” (DGP nr 229/2021)

„Zmiany w ryczałcie od najmu i od działalności gospodarczej” (DGP nr 234/2021)

„Nowe ulgi dla firm planujących rozwój” (DGP nr 239/2021)

"Większe uprawnienia dla fiskusa i nowe możliwości dla podatników" (DGP nr 9/2022)

O czym piszemy w tekście:

1. Jak zmienią się wymogi dotyczące korekty cen transferowych
2. Kiedy lokalna dokumentacja cen transferowych będzie mogła nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności