Jedyną drogą do odzyskania podatku naliczonego jest złożenie w terminie deklaracji korygujących. Samorząd, który tego nie zrobił, nie może przerzucić obowiązku prawidłowego rozliczenia VAT na organy podatkowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła gminy, która 31 października 2013 r. wystąpiła do urzędu skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wymiarowego w zakresie VAT. Celem miało być określenie prawidłowej wysokości zobowiązania za 2008 r. We wniosku gmina wskazała, że zawyżyła wysokość podatku należnego i nie skorzystała w terminie z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego.
Reklama

Reklama
Urząd odmówił wszczęcia postępowania. Powołał się na art. 99 ust. 12 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z nim zobowiązanie podatkowe oraz sumę ewentualnego zwrotu daniny przyjmuje się w wysokości wynikającej z deklaracji, chyba że fiskus określi je w innych kwotach. Skoro więc gmina wywiązała się ze swoich obowiązków i złożyła deklarację, to nie może teraz żądać, aby rozliczenia korygował za nią organ podatkowy. Ma przecież prawo do złożenia korekty dokumentów zgodnie z art. 81 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) – przypomniał urząd.
Takiego zdania była też izba skarbowa rozpatrująca odwołanie samorządowców. Gmina podkreślała w nim, że skoro nie ma już prawa do odliczenia (wygasło z końcem 2012 r.), to jedyną możliwością skorzystania z niego jest wszczęcie przez urząd postępowania wymiarowego.
WSA w Szczecinie przyznał rację fiskusowi. Zdaniem sądu gmina, wchodząc w spór z organami podatkowymi, próbowała w praktyce zmusić urzędników, aby rozliczyli za nią podatek. Tymczasem nie mają tego obowiązku zgodnie z ustawą o VAT. Co do zasady wszczynają postępowania wymiarowe tylko wtedy, gdy nie ma w ogóle rozliczenia albo zachodzi przypuszczenie, że było ono nieprawidłowe. Jak podkreślił sąd, nawet jeśli urzędnicy wiedzą o kwocie VAT, która mogłaby być zwrócona, nie obliguje ich to do wszczynania postępowania. Dodał, że gmina miała szansę na odzyskanie VAT, gdyby złożyła korektę deklaracji do końca 2012 r. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 24 września 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 435/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia