Tylko kursy zorganizowane w formach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów są zwolnione z podatku – zastrzega ministerstwo
Resort finansów wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie DGP, że w świetle art. 132 ust. 1 lit. i unijnej dyrektywy VAT preferencja dotyczy usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego świadczonych m.in. przez prywatne firmy szkoleniowe, których cele dane państwo uzna za podobne do podmiotów publicznych.
Z art. 43 ust. 1 pkt 29 polskiej ustawy o VAT wynika, że prywatny podmiot edukacyjny świadczący usługi szkolenia służące kształceniu bądź przekwalifikowaniu zawodowemu musi spełnić przynajmniej jeden dodatkowy warunek. Musi organizować je w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach bądź otrzymać akredytację ministra edukacji (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty) albo uzyskać dofinansowanie szkoleń w całości bądź przynajmniej w 70 proc. ze środków publicznych (zgodnie z rozporządzeniem z 20 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1722).
Przedsiębiorcy uważają często, że spełniają pierwszy warunek i w związku z tym mają prawo do zwolnienia. Organy podatkowe są innego zdania. Uważają, że ustawy, na które powołują się podatnicy, nie regulują form i zasad prowadzenia szkoleń dla aplikantów. Przykładem ustawa o radcach prawnych, która – według fiskusa – nie reguluje form i zasad prowadzenia szkoleń dla aplikantów. Po stronie przedsiębiorców staje NSA, orzekając, że ustawa o VAT jest zbyt restrykcyjna w porównaniu do przepisów unijnych.
Mimo tych wyroków izby skarbowe nadal odmawiają przedsiębiorcom prawa do skorzystania z preferencji. Powołują się bezpośrednio na dyrektywę i wskazują, że cele prywatnych firm szkoleniowych nie zawsze pokrywają się z tymi, które mają podmioty publiczne. W interpretacji z 13 maja 2014 r. (nr IPPP1/443-210/14-4/Igo) dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że ze zwolnienia skorzystają tylko te podmioty, które świadczą usługi szkoleniowe pod kontrolą państwa, która ma zapewnić jakość świadczeń i odpowiednią ich cenę. Dodatkowo, zdaniem dyrektora izby, taki podmiot powinien realizować określoną politykę edukacyjną, dysponować stosownymi kadrami oraz odpowiednią infrastrukturą. Przedsiębiorcy ponownie zaskarżyli do sądów takie stanowisko fiskusa i czekają na wyroki. Pierwszy ma zapaść na początku listopada.
Pomóc może nowelizacja ustawy
Ministerstwo podchodzi do kwestii zwolnienia usług szkoleniowych z VAT z charakterystycznym dla siebie dystansem. Sugestia, że takie usługi edukacyjne powinny realizować cele publiczne, zdaje się zmierzać do tego, by podmiot komercyjny nie skorzystał ze zwolnienia, gdy państwo nie ma realnego wpływu na sposób organizacji szkolenia. Na razie nie widać sygnałów zmiany podejścia MF, ale nie jest wykluczone, że kolejne nowelizacje ustawy o VAT uwzględnią wątpliwości sądów i tezy stawiane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.