Przedsiębiorstwa, których przychody netto w tym roku osiągną wartość co najmniej 5 010 600 zł, będą musiały od 1 stycznia 2015 r. prowadzić pełną rachunkowość (księgi rachunkowe). Próg jest o prawie 49 tys. zł niższy niż obowiązujący w odniesieniu do 2014 r. i ustalony w zeszłym roku.
Wynika to ze zmiany kursu euro. Pod uwagę przy obliczaniu limitu na kolejny rok bierze się bowiem pod uwagę kwotę 1,2 mln euro zapisaną w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), którą mnoży się przez kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na 30 września. Wczorajszy kurs euro to 4,1755 zł.
Wspomniane zasady dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych. Inne podmioty – np. spółki akcyjne – muszą prowadzić pełną rachunkowość niezależnie od wielkości obrotów.
Przy obliczeniach dotyczących wspomnianego limitu zainteresowane podmioty muszą brać pod uwagę wszystkie swoje przychody z działalności gospodarczej, w tym np. wartość otrzymanych dotacji, odszkodowań czy kwoty uzyskane ze sprzedaży środków trwałych.
Wymaga tego ustawa o PIT.