Podmioty, prowadzące działalność w kilku miejscach, będą mogły wybrać organ podatkowy właściwy w sprawach akcyzy. Dziś musi to być organ właściwy dla siedziby działalności

Taką zmianę, korzystną dla podmiotów akcyzowych, potwierdził Wojciech Bronicki, dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów, który uczestniczył w konferencji deregulacyjnej – Akcyza 2015 r., zorganizowanej przez kancelarię Parulski & Wspólnicy.

- Chodzi o sytuację, gdy podmiot prowadzi działalność np. w trzech miejscach w Polsce, a siedzibę ma w jeszcze innej miejscowości. Podatnik będzie mógł wybrać, że organem właściwym w zakresie akcyzy jest np. naczelnik urzędu w miejscu, gdzie firma ma zakład – tłumaczył Wojciech Bronicki. Jak wynika z założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, które były omawianej podczas konferencji, powyższa zmiana ma na celu stworzenie podatnikom jak najlepszych i najdogodniejszych warunków do kontaktu z organami podatkowymi. Szymon Parulski, doradca podatkowy, ocenił że zmiana ta ma charakter wręcz rewolucyjny. Obecnie podatnicy nie mają bowiem takiego wyboru. Muszą kontaktować się z urzędem celnym właściwym dla miejsca zamieszkania (osoby fizyczne) lub według adresu siedziby podatnika (osoby prawne).

Wojciech Bronicki zwrócił jednak uwagę, że naczelnika nie będzie mogła wybrać firma, działająca w jednym miejscu.

Szymon Parulski omawiał też inne propozycje przedstawione w założeniach do nowelizacji. Przyznał że generalnie branże (tytoniowa, energetyczna, spirytusowa, paliwowa – przyp.red.) oceniają je dobrze. Założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów zawierają bowiem wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności. Do takich propozycji zmian można zaliczyć np. wydłużenie z 12 do 24 miesięcy terminu, w którym podmiot ma obowiązek do oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich lub spirytusowych, a także wydłużenie terminu na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy. W przypadku wyrobów spirytusowych i winiarskich termin ten zostanie wydłużony z 30 do 60 dni, a w przypadku wyrobów tytoniowych z 31 stycznia do końca lutego.

Wojciech Bronicki odniósł się również do kolejnych postulatów zgłaszanych przez branże tytoniową, energetyczną, spirytusową i inne. Dyrektor przyznał, że MF nie planuje na razie zastępować zaświadczeń do celów akcyzowych oświadczeniami. Uzasadnił, że jest zbyt wiele sporów między podatnikami a organami np. o to, czy dany podmiot posiada zaległości podatkowe.

Nie będzie też w najbliższej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zmian dotyczących znaków akcyzy. Resort planuje natomiast rozwój technologiczny znaków – będą na nich kody 2D. Wystarczy je zeskanować, aby uzyskać zapisane w nich informacje. Taki kod pojawił się już na kodach 2D umieszczanych na puszkach z alkoholem.

Dyrektor MF ocenił też, że kolejne uproszczenia mogą pojawić się po wprowadzeniu do przepisów instytucji tzw. zaufanego podatnika. O takich planach informował wcześniej minister finansów Mateusz Szczurek.

Dobrą wiadomością dla podatników akcyzy jest również harmonogram prac nad zmianami. Mimo, że resort przedstawił założenia w sierpniu i nie zostały one jeszcze zatwierdzone przez Radę Ministrów, to planuje że projekt zmian pojawi się w sejmie już w listopadzie. Część zmian, które zostały przeniesione do ustawy okołobudżetowej (np. dotyczące opodatkowania akcyzą wytwarzania papierosów przy użyciu maszyn w sklepach), ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Pozostałe, mają natomiast zacząć obowiązywać od 30 czerwca 2015 r.