Przypominają, że w Polsce samochody osobowe objęte są podatkiem akcyzowym. Dyrektywy UE nie narzucają jednak takiego wymogu, stąd też proponują zwolnienie z akcyzy pojazdów stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego.

Projekt przewiduje dodanie do obowiązującej ustawy nowego artykułu. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania według posłów powinno być przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Jak uściślono, szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.