Przekazanie uczestnikom konkursu wygranych przez współpracującą z ich fundatorem firmę nie jest częścią świadczonej przez nią usługi marketingowej – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
To kolejny wyrok, który stanowi wyraz zarysowującej się w ostatnim czasie i niekorzystnej dla przedsiębiorców linii orzeczniczej. Zgodnie z nią nie możemy mówić o złożonej (kompleksowej) usłudze marketingowej, w ramach której dochodzi m.in. do wydania towarów (np. nagród uczestnikom loterii), lecz należy rozdzielić świadczenie usług oraz dostawę (por. np. wyrok NSA z 7 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 474/13, czy orzeczenie z 9 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 271/13).
Rozpatrywana teraz sprawa dotyczyła spółki nadającej program radiowy. Zamierza ona zorganizować loterię dla słuchaczy i w związku z tym podjąć współpracę z firmą, która zajmie się logistyczną obsługą i promocją tego przedsięwzięcia. Kupi ona także i wyda nagrody rzeczowe zwycięzcom loterii. Radiowej spółce wystawi zaś faktury VAT dokumentujące usługi marketingowe, w tym uwzględniające wartość nagród.
Radio było przekonane, że będzie miało prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z tych faktur. Koszty organizacji loterii byłyby bowiem, w jego ocenie, związane z prowadzoną przez nie działalnością: pośrednio wpływałyby na jego wizerunek wśród słuchaczy i reklamodawców.

Wydawanie nagród w loterii należy uznać za dostawę towarów

Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła jednak, że faktura VAT wystawiona przez kontrahenta będzie obejmować nie tylko zapłatę za usługi marketingowe, ale także za dostawę towarów – nagród w loterii. A w takiej sytuacji, zdaniem izby, spółka radiowa będzie miała prawo do odliczenia jedynie podatku zapłaconego w cenie usług marketingowych, które rzeczywiście są pośrednio związane z jej działalnością. Nie będzie mogła odliczyć podatku od nagród w loterii, bo w tym wypadku radio (jako osoba trzecia) płaci za dostawę towarów dokonywaną przez jego kontrahenta na rzecz uczestników loterii (konsumentów). W takiej sytuacji zaś prawo do odliczenia nie przysługuje.
Nadawca zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a ten przyznał mu rację. Zdaniem WSA spółka zamierza nabyć od kontrahenta jedną, kompleksową usługę marketingową, a celem jest zwiększenie rozpoznawalności jej marki i atrakcyjności dla reklamodawców, budowanie i umacnianie długofalowych relacji ze słuchaczami, a w rezultacie – zwiększenie przychodów. Dlatego radio będzie mogło w całości odliczyć podatek naliczony widniejący na fakturach wystawionych przez współpracującą z nim firmę.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jednak wyrok WSA. Jak wyjaśnił sędzia Bartosz Wojciechowski, izba skarbowa ma rację: wydawanie nagród w loterii nie jest elementem usługi marketingowej. – Należy je uznać za dostawę towarów – stwierdził sąd. Radio może więc jedynie odliczyć podatek naliczony od usługi marketingowej. Żeby mogło odliczyć VAT naliczony od dostawy nagród, musiałoby najpierw wystawić faktury VAT na zwycięzców loterii – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1001/13.