Spółki, które zapłaciły w poprzednich latach PCC, domagają się jego zwrotu. Powołują się na niezgodność polskich przepisów z dyrektywą kapitałową

Najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazują, że zazwyczaj spółki nie mają co liczyć na wygraną. Sąd przyznaje im rację tylko w jednym wypadku – gdy ustawodawca popełnił błąd w przepisach o VAT. Paradoksalnie bowiem oba podatki – PCC i VAT – są ze sobą ściśle związane.

Z tego powodu za niezgodne z dyrektywą NSA uznał opodatkowanie PCC wkładów niepieniężnych innych niż przedsiębiorstwo czy oddział samodzielnie sporządzający bilans.