Nie są opodatkowane pieniądze wypłacone wspólnikowi z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Chodziło o podatnika, który zamierzał zostać akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Następnie miała być ona przekształcona w spółkę komandytową. Podatnik miał zostać w niej komandytariuszem. W wyniku likwidacji i podziału jej majątku pomiędzy wspólników otrzymałby pieniądze pochodzące z zysków SKA sprzed przekształcenia oraz zysków spółki komandytowej po przekształceniu.
Reklama
Spór toczył się o to, czy wypłacone w wyniku likwidacji pieniądze będą opodatkowane PIT. Podatnik uważał, że nie. Powoływał się na art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie zalicza się do przychodów środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną.
Izba skarbowa częściowo się z tym nie zgodziła. Potwierdziła, że pieniądze pochodzące z działalności spółki komandytowej, wypłacone w związku z jej likwidacją, faktycznie nie będą opodatkowane. Inaczej jednak należy traktować środki pochodzące z zysków SKA – stwierdziła izba. Uznała, ze skoro zyski te nie zostały wcześniej wypłacone wspólnikom, to tym samym nigdy nie zostały opodatkowane. Dlatego po likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia SKA podlegają one opodatkowaniu.
Sąd rozstrzygnął spór na korzyść spółki. Wskazał, że zgodnie z ukształtowaną już linią orzeczniczą likwidacja spółki osobowej jest neutralna podatkowo. O powstaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT można mówić wyłącznie w momencie faktycznego podjęcia uchwały o podziale dywidendy – dodał WSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 22 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 134/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia