Przy przekształceniu spółek osobowych opodatkowana powinna być nadwyżka wkładów do spółki nad wkładami, które już zostały opodatkowane – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła wspólników spółki jawnej, którzy rozważali przekształcenie jej w spółkę komandytową. Celem miała być wyłącznie zmiana formy prowadzenia działalności, bez zmian po stronie wspólników, aktywów i kapitałów. Wspólnicy – jak twierdzili – nie zamierzali czynić żadnych nakładów powodujących zwiększenie ich wkładów do spółki.
Spór toczył się o to, czy w związku z przekształceniem powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Kluczowe znaczenie miało to, czy zwiększony zostanie majątek spółki.