Spółka podwyższająca swój kapitał zakładowy nie odliczy zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, taksy notarialnej ani opłaty za wypisy aktu notarialnego – stwierdził dyrektor bydgoskiej izby skarbowej.
Spółka, która wystąpiła w tej sprawie o interpretację, nie miała wątpliwości, że wkłady na kapitał zakładowy nie są przychodem podatkowym. Twierdziła jednak, że istnieje związek między podwyższeniem kapitału a zwiększeniem przychodu do opodatkowania w przyszłości. Argumentowała też, że skoro wydatki związane z podwyższeniem kapitału nie są wymienione wprost w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, to mogą być kosztem uzyskania przychodu zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1.
Nie zgodził się z nią dyrektor bydgoskiej izby. Stwierdził, że skoro wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie są przychodem podatkowym spółki (12 ust. 4 pkt 4), to wydatki z nimi związane również nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu (w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy).
Dyrektor zgodził się ze spółką, że podwyższenie kapitału wygeneruje zwiększone zyski, ale będą to przychody z bieżącej działalności gospodarczej, z którymi będą związane inne koszty ich uzyskania.
Powołał się przy tym na uchwałę siedmiu sędziów NSA z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10).
Interpretacja z 2 czerwca 2014 r., nr ITPB3/423-100/14/PST.