Chodzi o dokument, który został zaproponowany już 1 grudnia 1997 r. na spotkaniu unijnej Rady do spraw gospodarczych i finansowych (ECOFIN). Nie ma on wprawdzie wiążącej mocy prawnej, ale ma znaczenie polityczne dla państw unijnych. Przyjmując ten dokument państwa UE zobowiązały się do niewprowadzania nowych, szkodliwych rozwiązań podatkowych oraz do nowelizacji tych już istniejących. 

Grupa robocza do spraw wdrażania kodeksu chcąc określić, które rozwiązania są szkodliwe bada m.in. czy dane państwo nie obniża przesadnie poziomu opodatkowania dla niektórych grup zawodowych, czy nie preferuje rozwiązań które nie mają znaczenia dla jego gospodarki, czy nie dyskryminuje nierezydentów itp.

20 czerwca 2014 r. unijny komisarz ds. opodatkowania Algirdas Semeta zapowiedział, że Szwajcaria zobowiązała się przestrzegać zasad zawartych w unijnym Kodeksie i wyeliminować ze swojego porządku prawnego szczególnie szkodliwe rozwiązania podatkowe. Szwajcarzy mają także dołożyć wszelkich starań, aby ich system podatkowy spełniał standardy przyjęte przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).