Od 18 sierpnia obsługa podatków majątkowych oraz karty podatkowej będzie mogła się odbywać elektroniczne, z wykorzystaniem Portalu Podatkowego.
Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekty rozporządzeń, które umożliwią załatwianie spraw z wykorzystaniem nowego portalu. Docelowo za jego pośrednictwem podatnik będzie się mógł porozumiewać z fiskusem we wszystkich sprawach podatkowych i będzie mieć wgląd do składanych przez siebie deklaracji i podań oraz do pism organów podatkowych. Podstawą do jego uruchomienia są przepisy ordynacji podatkowej, która weszła w życie 11 maja.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w pierwszej kolejności, już za dwa miesiące, będzie to dotyczyć podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Zmiany umożliwią m.in. elektroniczne doręczanie pism organów związanych z tymi podatkami.
W projekcie drugiego rozporządzenia MF zamierza określić zakres i warunki korzystania z portalu. Wynika z niego, że na koncie przypisanym do danej osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego będą gromadzone dane zebrane z deklaracji, podań i pism, przekazanych za pośrednictwem portalu.
Warunkiem korzystania z konta przez osobę fizyczną będzie przede wszystkim uzyskanie statusu użytkownika. Podatnik będzie musiał złożyć oświadczenie, w którym zaakceptuje regulamin i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych. Uwierzytelni to podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Trzeba będzie też podać m.in. adres poczty elektronicznej do wymiany informacji w ramach korzystania z portalu.
Osoba fizyczna będzie mogła umocować innego użytkownika (pełnomocnika) do korzystania z jego konta.
Kalendarium
Etapy wdrażania obsługi za pośrednictwem Portalu Podatkowego:
● 18 sierpnia 2014 r. w odniesieniu do podatków majątkowych i karty podatkowej,
● styczeń 2015 r. – w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
● 2016 r. w odniesieniu do działalności gospodarczej (PIT i CIT,)
● 2017 r. w zakresie VAT.
Źródło: MF
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń ws. zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego i określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego – w konsultacjach