Podatnik, który udostępnia miejsce ogłoszeniowe na własnej stronie internetowej, nie płaci zaliczek w trakcie roku. Musi wykazać dochód w zeznaniu PIT-36 wraz z innymi, opodatkowanymi według skali – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który przystąpił do programu realizowanego przez irlandzką firmę. Akceptując regulamin, umożliwił jej wyświetlanie na swojej stronie internetowej treści reklamowych. Wysokość wynagrodzenia nie była ustalona. Ma zależeć od liczby odsłon strony internetowej.
Podatnik miał wątpliwości, jak rozliczyć przychody z tego tytułu. Był zdania, że jest to działalność wykonywana osobiście i że może odliczać 20-proc. koszty uzyskania przychodu. We wniosku o interpretację zastrzegł, że nie jest przedsiębiorcą, ponieważ wykonywane przez niego czynności nie mają charakteru ciągłego, a przychody uzyskuje nieregularne (kilka wpłat rocznie).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie zgodził się z nim. Wyjaśnił, że w świetle polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 13 listopada 1995 r. udostępnianie miejsca reklamowego na własnej stronie internetowej należy traktować jako świadczenie usług na rzecz kontrahenta, w tym wypadku – irlandzkiej firmy. Tym samym podatnik uzyskuje przychód z samodzielnej działalności – uznał dyrektor bydgoskiej izby. Jest ona opodatkowana na zasadach określonych w art. 14 polsko-irlandzkiej umowy, czyli wyłącznie w Polsce.
Dyrektor izby stwierdził, że umowa, na podstawie której podatnik udostępnienia powierzchnię reklamową w sieci, jest umową nienazwaną. Nie można jej jednoznacznie przypisać cech zlecenia, dzieła czy najmu (dzierżawy). Przyjmując, że czynności podatnika nie wypełniają przesłanek działalności gospodarczej, przychód należy zakwalifikować do innych źródeł – uznał organ podatkowy. To oznacza – wyjaśnił – że podatnik musi wykazać ten dochód w zeznaniu PIT-36 (łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali). W trakcie roku podatkowego nie ciążą na nim obowiązki wpłacania zaliczek na PIT.
Organ pokreślił, że podatnikowi nie przysługują 20-proc. koszty (właściwe dla działalności wykonywanej osobiście). Może zaś stosować koszty przewidziane w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, czyli zaliczać do nich wszelkie racjonalne, gospodarczo uzasadnione i właściwie udokumentowane wydatki związane z przychodami.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2014 r., nr ITPB1/415-201/14/MW