Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. W piśmie do resortu rzecznik prof. Irena Lipowicz zwracała uwagę na to, że przepisy pozwalają na usunięcie audytora z rejestru bez postępowania dyscyplinarnego, gdy straci on nieposzlakowaną opinię.

Ministerstwo wyjaśniło, że taka wykładnia ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.) jest nieprawidłowa. Według MF skreślenie rewidenta na podstawie uchwały może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy czyn, którego się on dopuścił, został popełniony jeszcze przed wpisaniem do rejestru, natomiast ujawniony później. Wówczas nie może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne i jest potrzebna uchwała.

Takiego rozwiązania nie można natomiast – według resortu – stosować zamiast postępowania dyscyplinarnego.

Niezależnie od tego resort wskazał, że wykluczenie z grona członków samorządu w drodze uchwały nie pozbawia rewidenta możliwości wypowiedzenia się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego. Uchwała KRBR podlega bowiem kontroli instancyjnej i zaskarżeniu do sądu administracyjnego.