Parlament przyjął przepisy deregulujące certyfikat księgowy, zawód doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Oznacza to, że aby usługowo prowadzić księgi rachunkowe nie trzeba będzie już posiadać certyfikatu księgowego, tytułu doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta. Biura rachunkowe będą mogli zakładać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że księgami zajmą się osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu, m.in. za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu.

Usługodawca nadal będzie musiał posiadać ubezpieczenie OC. Zmiany te wejdą w życie po upływie 60 dni od ogłoszenia. Z kolei nowe rozwiązania dotyczące biegłych rewidentów wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. Chodzi m.in. o to, że na listę audytorów będzie można wpisać osoby, które mają co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Wprawdzie nadal będą musiały zdać egzaminy, ale zostaną zwolnione z aplikacji.