Zapadł przełomowy wyrok w sprawie wypłat dla pracowników z dochodu netto. Firma może odliczyć je od przychodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Orzeczenie sądu kasacyjnego zarówno obala pogląd ministra finansów, jak i jest odmienny od wielu dotychczasowych orzeczeń.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa państwowego, które nagrody z zysku netto wypłaca zgodnie z ustawą o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych. Dla pracowników jest to dodatkowy przychód, podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu tak samo jak wynagrodzenie za pracę.