Stwierdził tak minister finansów w interpretacji z 31 października 2013 r. Sprawa dotyczyła spółki, która przeznaczyła na nagrody dla pracowników część swojego zysku netto za rok 2007.
Zapytała, czy wypłacone nagrody i składki od nich na pracowniczy program emerytalny mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Sama była zdania, że tak, gdyż niezależnie od tego, że wypłata następuje z zysku netto, to jest związana zarówno z prowadzoną działalnością spółki, jak i z osiąganymi przez nią przychodami. Katowicka Izba Skarbowa potwierdziła taką możliwość, ale interpretację zmienił minister finansów – zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem. Podkreślił, że takie wypłaty nie mają w ogóle charakteru kosztowego, gdyż pochodzą z zysku spółki po opodatkowaniu daniną od dochodu – po uwzględnieniu wszystkich uzyskanych w danym roku przychodów oraz wszystkich przypisanych im kosztów pośrednich i bezpośrednich.
Interpretacja ministra finansów z 31 października 2013 r. nr DD6/033/164/MNX/09/PK-28/RD-114159/13