Koniunktura gospodarcza, wzrost płac, podwyżki stawek podatków lokalnych i lepsza ich ściągalność pozytywnie wpływają na finanse największych miast – wynika z sondy DGP. Wpływy z PIT stolic województw w I kw. wzrosły średnio o 5 proc. w stosunku do I kw. 2013 r., z CIT o 10 proc., a z podatków lokalnych o 8 proc.
Z sondy DGP wśród największych miast Polski wynika, że poprawia się ich sytuacja finansowa, głównie dzięki lepszemu wykonaniu (w porównaniu do wykonania za I kwartał 2013 r.) wpływów podatkowych. W przypadku PIT lepsze wskaźniki odnotowały m.in. Białystok, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Poznań, Łódź, Wrocław i Warszawa. Podobnie sytuacja wygląda z CIT, choć są wyjątki, np. Łódź (spadek w tym przypadku wynika jednak z nadpłat tego podatku w roku ubiegłym, które urząd skarbowy musiał oddać przedsiębiorcom). W większości miast lepsze jest też wykonanie wpływów z podatków lokalnych (od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny).

Przyczyny wzrostów