Pobierane przez starostwo opłaty geodezyjne, komunikacyjne, za wydanie prawa jazdy, karty wędkarskiej czy też za usuwanie pojazdów z drogi nie są opodatkowane VAT

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będący zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT mają wątpliwości, jak prawidłowo postępować przy rozliczaniu wspomnianych opłat. W tej sprawie złożony został wniosek o urzędowe wyjaśnienie prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Urzędowa interpretacja