Unijne prawo traktatowe nie zawiera uregulowań bezpośrednio odnoszących się do opodatkowania dochodów. Kompetencje w tym zakresie należą do państw członkowskich
Idea harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w Unii Europejskiej sięga jeszcze lat sześćdziesiątych XX wieku. Najbardziej zaawansowana koncepcja w tym zakresie dotyczy wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania (z ang. Common Consolidated Corporate Tax Base, w skrócie CCCTB). Trudno jednak ocenić, kiedy system ten miałby wejść w życie.
Obecnie, z uwagi na uwarunkowania polityczne, nie uzyskałby on wymaganego poparcia wszystkich państw członkowskich. Harmonizacja podatków dochodowych jest bowiem postrzegana jako ograniczenie suwerenności państwowej oraz możliwości wykorzystywania fiskalnej i stymulacyjnej funkcji podatków, a sam system CCCTB jako koń trojański mający służyć ujednoliceniu stawek podatkowych w UE.