Nadal nie wiadomo, czy przejściowe transfery pieniężne między powiązanymi spółkami są pożyczką. Ma to znaczenie dla możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
Cash pooling to usługa bankowa skierowana m.in. do przedsiębiorców działających w grupach kapitałowych. Polega na kompensowaniu (wyrównywaniu) przejściowych nadwyżek wykazywanych u jednych podmiotów z niedoborami innych podmiotów z tej samej grupy.
Każdy podmiot z grupy ma zazwyczaj co najmniej jeden rachunek bankowy do bieżących rozliczeń, a bank wyrównuje na ich zlecenie przejściowe nadwyżki wykazywane u jednych podmiotów z niedoborami innych.