W Unii Europejskiej (w ramach EU VAT Forum) prowadzony jest pilotażowy program, który ma ułatwiać małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenie VAT w handlu międzynarodowych. Chodzi o to, żeby państwa porozumiewały się w sprawie konsekwencji w tym podatku w przypadku mniej typowych transakcji, które sprawiają przedsiębiorcom sporo trudności. Program miał się zakończyć 31 grudnia 2013 r., ale został przedłużony do końca 2014 r.

- A to oznacza, że daje obiecujące efekty – twierdzi Maria Kukawska, doradca podatkowy w Stone & Feather Tax Advisory. I dodaje, że program tego rodzaju może być krokiem do stworzenia trwałej platformy porozumienia. Wyznaczone w poszczególnych krajach osoby mogłyby w imieniu organów na stałe kooperować w sprawie wydawania interpretacji w trudnych sprawach. Może się to również przyczynić się do walki z oszustwami i wyłudzeniami VAT na poziomie wspólnotowym.

Ekspert podkreśla też, że dla ostatecznego powodzenia programu znaczenie będzie miało to, ile krajów zdecyduje się w nim uczestniczyć. Im więcej, tym większe szanse na jego przydatność dla większej rzeszy przedsiębiorców. Obecnie w programie uczestniczy 15 krajów: Belgia, Estonia, Hiszpania, Francja, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Holandia, Portugalia, Finlandia, Słowenia oraz Wielka Brytania. Wśród nich nie znalazła się Polska.