Duży pakiet zmian w Ordynacji podatkowej przygotowało Ministerstwo Finansów. Propozycje w postaci założeń do projektu są właśnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Autorzy zmian zaplanowali rozszerzenie nie tylko katalogu przypadków, w których urzędnicy będą mogli zawitać do firmy z kontrolą podatkową bez konieczności uprzedzenia, lecz także zakresu kontroli, jaka będzie mogła być prowadzona.
Resort chce, by organy podatkowe mogły nie zapowiadać swojej wizyty u przedsiębiorcy, jeśli będą chciały sprawdzić, czy jako zarejestrowany podatnik VAT faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje transakcji krajowych i międzynarodowych. Wszystko po to, by – jak przekonuje MF – uniemożliwić funkcjonowanie w systemie podatku od towarów i usług fikcyjnych firm (słupów) oraz podmiotów ukierunkowanych na oszustwa podatkowe, czyli wyłudzenia VAT.
Bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli będą mogli się pojawić w przedsiębiorstwie przedstawiciele organów podatkowych, by sprawdzić, czy podatnik, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, faktycznie tej działalności nie prowadzi poza tymi czynnościami, które są dopuszczone przez prawo (art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). A także wtedy, gdy celem kontroli ma być sprawdzenie zasadności dokonania zwrotu nadpłaconego przez przedsiębiorcę podatku, o który wystąpił do urzędu skarbowego. Jak deklaruje ministerstwo, taka kontrola ma na celu szybkie załatwienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot.